ตรวจยึดไม้ยาง. จำนวน.6 ท่อน. ปริมาตร. 5.51 ลบ.ม.และไม้สะเดา จำนวน. 7 ท่อน. ปริมาตร. 3.73 ลบ.ม.

Continue reading “ตรวจยึดไม้ยาง. จำนวน.6 ท่อน. ปริมาตร. 5.51 ลบ.ม.และไม้สะเดา จำนวน. 7 ท่อน. ปริมาตร. 3.73 ลบ.ม.”