ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ


ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ  ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  ลำพูน  เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร และอุทัยธานี