ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้


ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้  ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง  นครศรีธรรมราช  กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา