ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคกลาง


ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคกลาง  ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคกลาง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง สิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา  ราชบุรีกาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์