20 พฤษภาคม 2563 สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จ. พังงา ตรวจรับงานดูแลแปลง 2016 และแปลง 2019 งวดที่ 3

โดยมี นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ นายสมนึก อันวารีย์ นายพยุงศักดิ์ กาญจนเลิศ ตรวจรับงาน

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish