ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFoCO เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมป่าไม้


รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFoCO (Mr. Chencho Norbu) ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานของ AFoCO และแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ของประเทศสมาชิกในอนาคต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ภาพจากกรมป่าไม้

Leave a comment

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.