ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำเสื่อวีดิทัศน์สำหรับการสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่โครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.