ตรวจรับงานซ่อมระบบน้ำบำรุงแปลง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Maintenance of watering system in Takua Pa Project Site

วันที่ 6-7 มีนาคม 2563 นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ คณะทำงานภาคสนาม และ นายวสันต์ จันทร์แดง หัวหน้าสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ร่วมตรวจงานจ้างซ่อมแซมระบบน้ำแปลงปลูก 2016

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ตรวจรับงานซ่อมระบบน้ำบำรุงแปลง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Maintenance of watering system in Takua Pa Project Site

วันที่ 6-7 มีนาคม 2563 นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ คณะทำงานภาคสนาม และ นายวสันต์ จันทร์แดง หัวหน้าสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ร่วมตรวจงานจ้างซ่อมแซมระบบน้ำแปลงปลูก 2016

thไทย