การประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session of INBAR)

วันที่ 29 พย.2562 ผอ.สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session of INBAR) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก 46 ประเทศ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยได้นำเสนอถึงกิจกรรมและความก้าวหน้าเกี่ยวกับไผ่ในประเทศไทย เช่นการใช้ไผ่เป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การค้นพบตัวยาใหม่ๆจากสารสกัดใบไผ่ที่ใช้ในการรักษาโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคอันตรายที่พบมากในประเทศเขตร้อน การจัดตั้งสถาบันไผ่กู้ชาติ และการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asia-Pacific Regional Bamboo Symposium ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่จ.น่าน และเชิญชวนประเทศสมาชิก INBAR และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก INBAR อยู่ 1 โครงการคือ Study on bamboo value chain in Thailand ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในต้นปีพ.ศ. 2563

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

thไทย