การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม MMRF5 ครั้งที่ 2/2565


วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทส. และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุม โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกำหนดการ ที่มีกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 และเห็นชอบการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่เดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM3) และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22 (EGILAT22) โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้ และคณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการ ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การต้อนรับคณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ และการคัดเลือกโรงแรมสำหรับการจัดการประชุม พร้อมกำหนดหัวข้อการศึกษาดูงานให้มีความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี (Draft Ministerial Statement) ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่เป็นผลลัพธ์จากการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการป่าไม้ ครั้งที่ 5 ที่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งไทยจะได้พิจารณานำไปดำเนินการต่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำความคิดเห็นที่ประชุมฯ ไปปรับแก้และดำเนินการตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ ได้ขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำภาคการป่าไม้ของภูมิภาค ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ตลอดจนการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

(ข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.