ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ทส. จัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ฉลองมรดกโลก

10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ...

กรมป่าไม้ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พ ...

กรมป่าไม้ ร่วมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการจัดการป่าเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับภาคเอกชน

29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกร ...

อ่านข่าวกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด

อธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมฉลองมรดกโลก

10 เมษายน 2567 ณ ห้องประ 1 กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอ ...

กรมป่าไม้ จัดประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามภารกิจของหน่วยงานภายใน

10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประ ...

กรมป่าไม้ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน

29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู ...

อ่านข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้ทั้งหมด

ผู้บริหารกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านอุทยานแห่งชาติประเทศเวียดนาม

วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการนำร่อ ...

กรมป่าไม้ รับรางวัลองค์กรเกียรติยศต้นแบบมุ่งเสริมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (4 เมษายน 2567) กรมป่าไม้ รับรางวัลองค์กรเกียรติยศต้นแบบ จาก หอเกียรติยศ วุฒิสภา ประจำปี 2567 ณ อาคารรัฐสภา โดยมี ...

กรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณ ...

อ่านข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งหมด

Skip to content