ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานการเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานการเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก โดยมีนาย ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ ร่วมกับ สปน. เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐม ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด

อธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ลงนามความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ กับ สทบ. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเมือง

ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในยุ ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง

วันนี้ (3 ธ.ค. 62) กรมป่าไม้ จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในโครงการ “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ จัดงานแถลงข่าว การลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีการถือครองที่ดิน “เขาสนฟาร์ม”

กรมป่าไม้ จัดงานแถลงข่าว การลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีการถือครองที่ดิน “เขาสนฟาร์ม” ในท้องที่จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอรรถพล เ ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้ทั้งหมด

ผู้บริหารกรมป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นประธานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้

จากการที่รัฐบาลได้แก้ไขมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ ให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในดินกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ไม้สงวนหวงห้าม ส่งผลให้ได้รับความส ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562”

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562  วันที่ 5 ธันวาคม อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป ...
อ่านเพิ่มเติม

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักบริหารกลาง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักบริหารกลาง ณ ห้องประ ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งหมด