ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ทส. ประชุมการจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

วันที่ 4 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมน ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด

อธิบดีกรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ผ่านระบบ Video conference

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือ ทส. ถึงศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบ Video conference

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการ ...
อ่านเพิ่มเติม
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำสัปดาห์

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1 ...
อ่านเพิ่มเติม
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต”

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีก ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้ทั้งหมด

ผู้บริหารกรมป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวัง ...
อ่านเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรร ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการประชุม COVID 19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกั ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งหมด