กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ร่วมงานถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุรี

 

           IMG_25590401_095229                   IMG_25590401_095500