อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud

ด้วยกรมป่าไม้ได้พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บนระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) ขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเว็บไซต์เดิม ซึ่งถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 2553 และเพื่อให้ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ จะรองรับการทำงานบนเว็บบราวเซอร์ และอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตด้วย นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศยังได้นำระบบดังกล่าววางไว้บน G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดวิธีใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ และร่วมหารือในการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้จัดการอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ดังกำหนดการด้านล่าง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดทั้งหมด

สำหรับนักพัฒนา

1 thought on “อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud”

Leave a Comment

Skip to content