ป่าชุมชนต้นแบบในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2551-2561


ป่าชุมชนต้นแบบ คือ ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ปี 2551-2561 คลิกเพื่อโหลดข้อมูล