สำนักฯ มียุทธศาสตร์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานอย่างไรค่ะ

หน้าแรก ฟอรั่ม คุยกับ ผอ. สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักฯ มียุทธศาสตร์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานอย่างไรค่ะ

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #851 Reply
  นงนุช แซ่เจี่ย
  ผู้เยี่ยมชม

  สำนักฯ มียุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายพื้นที่เท่าไหร่ และทิศทางการจัดการอย่างไรค่ะ และเป้าหมายนั้นกำหนดไว้กี่ปีค่ะ

  นงนุช แซ่เจี่ย

  #14331 Reply
  coorspec
  Keymaster

  สำนักจัดการป่าชุมชน
  วิสัยทัศน์ : เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
  บริหารจัดการป่าชุมชน
  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่ออำนวยประโยชน์
  อย่างยั่งยืน
  พันธกิจ :
  1. ศึกษา วิจัย เพื่อกำหนดแผนงานและมาตรการในการจัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบวนเกษตร
  2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และ สถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบวนเกษตร
  4. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  เป้าหมายการดำเนินการ
  กลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินโครงการป่าชุมชนคือ หมู่บ้านที่อยู่รอบป่าสงวนแห่งชาติในรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 21,850 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ กรมป่าไม้อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนไปแล้วทั้งสิ้น 9,492 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558) โดยมีเป้าหมายขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้แล้วเสร็จภาในระยะเวลา 10 ปี ดังนี้

  ลำดับที่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
  1.การจัดตั้งป่าชุมชน
  – ระยะที่ 1 (2558)
  – ระยะที่ 2 (2559 – 2562)
  – ระยะที่ 3 (2563 – 2567)
  เป้าหมาย
  12,848 หมู่บ้าน
  1,000 หมู่บ้าน
  4,800 หมู่บ้าน
  7,048 หมู่บ้าน
  ระยะเวลา
  10 ปี
  1 ปี
  4 ปี
  5 ปี
  ๒.การส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
  เป้าหมาย
  12,848 หมู่บ้าน
  ระยะเวลา
  12 ปี (๒๕๕๘-๒๕๖9)

  แหล่งงบประมาณ
  ๑) งบประมาณประจำปี
  ๒) งบประมาณจากภาคเอกชน (CSR)
  ๓) งบจังหวัด
  ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  #397274 Reply
  RickeyPn
  ผู้เยี่ยมชม

  https://imgur.com/gallery/Ce5XU sprint curves https://imgur.com/gallery/ulRO7 рингтоны самые новые https://imgur.com/gallery/c5MIm презентация по вышивке лентами https://imgur.com/gallery/eTFPM презентация удмуртская республика https://imgur.com/gallery/n4ZkW somewhere my love ray conniff free https://imgur.com/gallery/wZpzx samsung не включается после прошивки https://imgur.com/gallery/LqQOs ssd silicon power прошивка https://imgur.com/gallery/pFe7X рингтон зинчук лолита https://imgur.com/gallery/FAubX симуляторы менеджмента https://imgur.com/gallery/wxXKl scrabble free full version windows 7 https://imgur.com/gallery/ZPme1 star trek armada 2 full game free https://imgur.com/gallery/ssoza приложение для nokia x2 https://imgur.com/gallery/QcLXb решебник по математике 2 дорофеев https://imgur.com/gallery/YVPeH real vnc superdownloads https://imgur.com/gallery/ajvrh ps3 media server for mac won’t connect https://imgur.com/gallery/Ink2p презентация микроконтроллеры https://imgur.com/gallery/aMqlI презентация непроизводственная сфера зарубежной европы https://imgur.com/gallery/YuCjV расписание автобуса 115 киров https://imgur.com/gallery/4EWAy snow patrol eyes open album rar

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
ตอบกลับไปยัง: สำนักฯ มียุทธศาสตร์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานอย่างไรค่ะ
ข้อมูลของคุณ: