การทำงานของพนักงาน


กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #398893 Reply
  อลงกรณ์
  ผู้เยี่ยมชม

  ขอให้ท่านตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ในส่วนจัดการป่าชุมชนชื่อ นางสาวกนกวรรณ สิงห์อยู่ เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนที่ 4 สาขาพิษณุโลก ว่าทำงานครบตามเวลาราชการหรือไม่ เพราะปัจจุบัน นางสาวกนกวรรณ จะเอาวันและเวลาราชการไปทำสวนที่ ที่ลงทุนซื้อกับเพื่อน ที่ อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี โดยใช่หน้าทีการทำงานไปทำประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้งินเดืนที่ได้รับก็มาจากภาษีประชาชน ถ้าพนักงานราชการยังทำงานระบบเช้าชามเย็นชามแบบนี้ อย่างงี้ลาออกไปทำงานส่วนตัวดีกว่า จะมาหาประโยชน์กับทางราชการทำไม ทุกอาทิย์ พฤหัส หรือ ศุกร์ นางสาวกนกวรรณ สิงห์อยู่ จะออกจากสำนักงานก่อนเวลาเลิกงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 13.27น. นางสาวกนกวรรณ สิงห์อยู่ ไปอยู่ที่ จังหวัดลพบุรี ได้อย่างไร หรือว่าใช้อภิสิทธิชนการเป็นเด็กเส้น ไม่ต้องทำงาน ออกไปที่ไหนก็ได้ตามใจปราถนา แล้วยังงี้จะคุ้มเงินเดือนที่ได้มาจากภาษีประชาชนหรือไม่

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางท่านจะตรวจสอบเพื่อนให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานราชการต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ

  #401436 Reply
  coorspec
  Keymaster

  ทางหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบให้

  #404395 Reply
  หทัยกาญจน์
  ผู้เยี่ยมชม

  ทุกวันนี้ นางสาวกนกวรรณ สิงห์อยู่ ก็ยังคงเบียดบังเวลาของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองสังกัดอยู่ มักจะไปปฏิบัติหน้าที่ทางโทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 – ปัจจุบัน) นอกเหนือจากการไปทำสวนของตัวเองในจังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังกระทำผิดวินัยด้วยเหตุเรื่องชู้สาว โดยไปมีสัมพันธ์กับข้าราชการชายที่มีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว

  ขอให้ทางหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบทั้ง 2 เรื่องด้วย

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
ตอบกลับไปยัง: การทำงานของพนักงาน
ข้อมูลของคุณ: