โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนปี2560

🌳🌳🌳🌳🌳VTR กล้ายิ้ม 60🌳🌳🌳🌳🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2560🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม จ.ราชบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2560🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2560🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2560🌳

🎉🎉🎉ดีเด่นด้าน ศาสตร์พระราชา🎉🎉🎉🎉

🌳ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชน
ดีเด่น ด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2560🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านห้วยพ่าน จ.น่าน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชน
ดีเด่น ด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2560🌳

🌳ป่าชุมชนตำบลพิมาน จ.นครพนม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชน
ดีเด่น ด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2560🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านไทรเอน จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2560🌳