จิตอาสา วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563


เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมตกแต่ง บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ ทำความสะอาด และมีรุกขกรแนะนำให้ความรู้ที่ถูกต้องและมีศิลปะตามหลักวิชาการ โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ (นายอดิศร นุชดำรงค์) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563