จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า สร้างฝ่าย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ ป่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน มีกิจกรรมการปลูกป่าและร่วมกันทำฝ่ายในพื้นที่ป่าชุมชน