งานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2560 “สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน” วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560


นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานในสังกัดกรมป่าไม้ ครู นักเรียน เครือข่าย รสทป. และ ทสม. ในพื้นที่เข้าร่วมงาน ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูกต้นกระถินณรงค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นปีบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพิกุล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นแก้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปลูกต้นย่านนมวัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลูกต้นสัก ทั้งนี้ ได้แจกกล้าไม้ที่เพาะเมล็ดไม้จากต้นปีบ ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 900 ต้นให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานนำกลับไปปลูกและดูแลรักษาต่อไป