คลินิกป่าชุมชน เคลื่อนที่


นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน บรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
ให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ตอบข้อหารือ เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
โดยได้ให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ตอบข้อหารือเพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปี 2562 พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดตั้งและต่ออายุโครงการป่าชุมชน กรณีทับซ้อนกันในพื้นที่ที่กำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ 25% พื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปี 2562

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 @ เชียงใหม่
📚 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
🔹 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน
🔹 ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่
🔹 ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
🔹 และผู้สนใจจากส่วนอื่นๆ
รวม 28 คน
📚 โดยมีนายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม
📚 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 @ นครราชสีมา
📚 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
🔹 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน
🔹 ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา
🔹 ป่าไม้สุรินทร์
🔹 ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์
🔹 ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
🔹 และผู้สนใจจากส่วนอื่นๆ
รวม 56 คน
📚 โดยมีนายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เป็นประธานในการประชุม
📚 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 @ ปราจีนบุรี
📚 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
🔹 ส่วนจัดการป่าชุมชน
🔹 ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี
🔹 ศูนย์ป่าไม้นครนายก
🔹 ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา
🔹 ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว
รวม 42 คน
📚 ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม
📚 ณ ห้องประชุมวนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ครั้งที่ 4 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 @ ชลบุรี
📚 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
🔹 ส่วนจัดการป่าชุมชน
🔹 ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี
🔹 ศูนย์ป่าไม้ระยอง
🔹 ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี
🔹 ศูนย์ป่าไม้ตราด
รวม 23 คน
📚 ได้รับเกียรติจาก นายจำเลือง ด้วงนิล รักษาราชการแทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี ) เป็นประธานในการประชุม
📚 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ 5 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 @ ตาก
📚 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
🔹 ส่วนจัดการป่าชุมชน
🔹 ศูนย์ป่าไม้ตาก
🔹 ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย
🔹 ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร
รวม 37 คน
📚 ได้รับเกียรติจาก นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เป็นประธานในการประชุมและร่วมรับฟังการบรรยาย
📚 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อำเภอเมือง จังหวัดตาก

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *