หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 8 บ้านสินอุดม ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาลูกช้าง


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 8 บ้านสินอุดม ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาลูกช้าง เนื้อที่ประมาณ 19-3-76 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด