“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” 21 ตุลาคม 2564


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตุลาคม 2564
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” 21 ตุลาคม ร่วมกันบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จย่า โดยทำการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ลิดกิ่ง ต้นไม้ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่จำนวน 12 ไร่ มีนายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-1
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-3
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-5
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-7
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-9
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-11
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-13
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-15
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-17
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-19
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-21
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-23
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-2
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-4
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-6
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-8
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-10
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-12
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-14
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-16
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-18
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-20
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-22
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564-24