เดือนกรกฎาคม 2564


One Page เดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายประดิษฐ์ บุญธรรม และนายสุชิน มีฐานะ ทำการเดินตรวจตราลาดตระเวนพื้นที่เพื่อป้องกันและป้องปรามการบุกรุกพื้นที่สถานีฯ พบการนำขยะมาทิ้ง จะดำเนินการทำป้ายแจ้งเตือนห้ามทิ้งขยะต่อไป
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ประจำศูนย์ป่าไม้ตราด ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยปลูกต้นยางนาสองฝั่งข้างทาง ณ เมืองอัญมณี หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายภานุวัฒน์ พุธรเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานพิธี
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ทีมงานรุกขกร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการบำรุง ดูแล รักษา ต้นจันทน์เทศ (Myristica Fragrans Houtt) ต้นไม้ทรงปลูกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 ซึ่งทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2527 ณ บริเวณหน้าศาลาหลักเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยลำต้นจันทน์เทศมีสภาพเป็นโพรง คงเหลือเนื้อไม้ เปลือก และกระพี้ ประมาณ 25-30% จึงได้ทำการรักษาโดยการผูกตะแกรงกรงไก่ ฉาบปูนปิดทับ และยึดโยงเชือกเพื่อป้องกันการหักโค่น โดยทีมงานรุกขกรจะเข้าไปตรวจสอบผลการรักษาอีกครั้งในต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองยาง หมู๋ที่ 5 ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรีได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกร นำไปปลูกตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ในท้องที่ ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองขยาด ตำบลธาตุทอง และตำบลบ่อวางทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ราย รวม 15,700 ต้น
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 33-2-24 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายประดิษฐ์ บุญธรรม นายสุชิน มีฐานะ และนางสาวกุลศิริ น้อยนิล ทำการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรมตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลเกาะจันทร์ มารับกล้าไม้ 5 รายการ รวม 6,950 ต้น
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาส้มโอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 125-3-40 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) พร้อมด้วย นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายสายัณห์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชลบุรี นายสุชาติ ทิมแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องโถงชั้น ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (เขายายดา) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 0-1-52 ไร่ และไม้ถูกตัดโค่น จำนวน 3 ต้น โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่บริเวณเขายายดา หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อสืบสวน สอบสวนหาตัวผู้กระทำผิด มาดำเนินตามกฎหมายต่อไป ตาม ปจว.ข้อ 16 เวลา 15.40 น. ลงวันที่ 26 ก.ค. 64 โดยมอบหมายให้นายสมยศ สุขถาวร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหนั้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) เป็นผู้ร้องทุกข์ และมอบให้นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (เขายายดา) เป็นพยาน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ระยอง ออกดำเนินงานร่วมกับพระสงฆ์ปลูกป่าตามกิจกรรม "โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดเขาพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาบ้านเขาช่องลม หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องลม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 46-0-9 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายรักษา สุนินทบูรณ์ และนายสุชิน มีฐานะ ทำการเดินลาดตระเวนตรวจตราป้องปรามและป้องกันการบุกรุกพื้นที่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้อยหัว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แแปลง เนื้อที่ 24-0-11 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานมูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในที่ดินดังกล่าว และทางมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิใพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 10,000 ต้น
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบ็ญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 14 บ้านบึงบอน ตำบลทุ่งเบ็ญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชาลูกช้าง เนื้อที่ 28-0-11 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายรักษา สุนินทบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่นายประดิษฐ์ บุญธรรม นายสุชิน มีฐานะ และนางสาวกุลศิริ น้อยนิล ดำเนินการติดตั้งพะบรมฉายาลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวโลกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขานั่งยอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 77-3-39 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ป่าไม้ตราด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ร่วมกันปลูกป่าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 12-0-54 ไร่ ไม้ที่นำมาปลูก ไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทอง ไม้พะยูง ไม้สำรอง จำนวน 2,000 ต้น ผู้ร่วมปลูกป่า จำนวน 21 คน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขากำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 106-0-67 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขาแผนที่ บ้านคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 19-3-64 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 8 บ้านสินอุดม ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาลูกช้าง เนื้อที่ 21-2-78 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายรักษา สุนินทบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นายประดิษฐ์ บุญธรรม นายสุชิน มีฐานะ และนางสาวกุลศิริ น้อยนิล ได้มอบกล้าไผ่ให้เษตรกรท้องที่ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 200 กล้า
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้ระยอง ออกติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมายป่าชุมชน ตามแผนงานกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาส้มโอ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 58-1-40 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.ค (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาบ้านบ่อชะอม หมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 41-0-3 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เข้าทำการชี้แจงและลงพื้นที่สำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ท้งระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ในการสำรวจการครอบครองการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่จังหวัดตราด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัดและป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด ท้องที่ตำบลแหลมกลัด และตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ออกปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพนากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง ท้องที่ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้ำซับ บ้านหินดาด หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 86-2-56 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมแสง บริเณเขาชุมแสง บ้านชุมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 91-2-54 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 ( ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 71-1-16 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเณเขาสำนักสงฆ์มะนาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 31-1-13 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัด บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 65-2-02 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขากระทะ บ้านบางปิดล่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 76-2-98 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาฆ้อง หมูที่ 5 บ้านเขาฆ้อง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 44-2-30 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาเอ็ด หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 76-0-49 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกเสือ บ้านบ่อมะเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลพวา อำเภอแก่งหาวแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 88-0-32 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตราด ได้ร่วมกันตรวจสอบจุดบุกรุกตามแอปพลิเคชั่นระบบพิทักษ์ไพร ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า จำนวน 2 จุด ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้ จุดที่ 1 ได้ร่วมกับสารวัตรกำนันตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตรวจสอบพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไม่เป็นจุดบุกรุกพื้นที่ป่า ลักษณะมีการปรับพื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 เล่ม 1 หน้าที่ 2 หน้าเลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายสุรีศักดิ์ อินทรประเสริฐ เจ้าของที่ดินนำตรวจสอบ จุดที่ 2 ได้ร่วมกับกำนันตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตรวจสอบพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไม่เป็นจุดบุกรุกพื้นที่ป่า ลักษณะมีการตัดโค่นยางพารา โดยเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก เลขที่ 415 เล่ม 5 ก หน้า 15 เลขที่ดิน 27 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายบังอร เถื่อนพนม เจ้าของที่ดินนำตรวจสอบ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ประจำศูนย์ป่าไม้ตราด ออกประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งป่าชุมชน ตามแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านบ่อไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สายชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุน (เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ดังนี้ 1. บ้านเขาชะอางค์ หมู่ที่ 12 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2. บ้านหนองวงษ์ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 48-0-13 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.จันทบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ที่ อบต.แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจสอบสภาพป่า กรณี อบต.ขุนซ่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหินดาด หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน ดังนี้ 1. ป่าชุมชนบ้านบ่อเวฬุ หมู่ที่ 1 2. ป่าชุมชนบ้านโชคดี หมู่ที่ 4 3. ป่าชุมชนบ้านสะพานหินล่าง หมู่ที่ 5 4. ป่าชุมชนบ้านเขาทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน (เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ดังนี้ 1. บ้านกระพงศ์ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2. บ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 3. บ้านเขานางนม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 4. บ้านแปลง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 5 กรกฎคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาตะเภาคว่ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 24-0-12 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ประจำศูนย์ป่าไม้ตราด ออกติดตามงานตามแผนงานกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าสะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 22-0-18 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาทะลาย หมู่ที่ 2 บ้านเขาวงกต ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทะลาย เนื้อที่ 46-0-9 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัด บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 43-3-15 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกร นำไปปลูกตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ในท้องที่ตำบลหนองใหญ่ จำนวน 1 ราย รวม 2,350 ต้น
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 52-2-06 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาตาคง บ้านมุมสงบ หมู่ที่ 6 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 112-1-41 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาภูดร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 15-3-6 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งหางแมว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.3 (ตะเคียนทอง) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดแก่ง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายประดิษฐ์ บุญธรรม และนายสุชิน มีฐานะ ทำการลาดตระเวนตรวจตราป้องปรามและป้องกัน การบุกรุกพื้นที่และตรวจยึดพื้นที่ 48 P 0205399 E 1436883 N
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้ระยอง ออกติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมายป่าชุมชน ตามแผนงานกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองกรับ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณสวนป่าประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 62-3-73 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบรรทัด บ้านชำราก หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 66-2-44 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขาตกขนาบ บ้านวงษ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 123-3-35 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาตาแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 112-3-40 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน นำไปปลูกป่าและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมในไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 1,000 ต้น
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขจพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 92-3-34 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาหินขวาก บ้านคลองยายไทย หมู่ที่ 18 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 21-1-75 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน้วยป้องกันและพัฒนาป่าไมเขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาสะบัด บ้านน้ำตก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 184-1-34 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวนการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบ็ญจา) หน่วยป้องกันและพัฒนาแก่งหางแมว หน่วยป้องกันและพัฒนาเขาคิชฌกูฏ และหน่วยป้องกันและพัฒนาโป่งน้ำร้อน ร่วมพิธีโปรยเมล็ดพันธุ์พืชอาหารช้างและสัตว์ป่า โดยเฮลิคอปเตอร์โปรยเมล็ดพันธุ์พืช ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปปลูก โครงการเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 750 ต้น
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 116-0-94 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน สูนย์ป่าไม้จันทบุรี ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านหนองเจ๊กสร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และบ้านเขามะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาคอย หมู่ที่ 4 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 41-0-31 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในนเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขากะลง หมู่ที่ 5 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 100-2-34 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รบผิดชอบ บริเวณป่ายางเอน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 33-3-14 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 116 กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 512 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ่อไร่ ได้ร่วมกันสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้ง พิกัด UTM Zone 48 P 237420 E - 1392517 N บริเวณบ้านหมื่นด่าน หมู๋ที่ 8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พบไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง) ถูกตดโค่นล้มคาตอ จำนวน 1 ต้น ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ไม่พบตัวผู้กระทำผิด) จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และนำไม้ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่ หน่วยฯ ตร.3 (มะนาว)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในอาคารสำนักงาน (ครั้งที่ 3) ตามมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุน (เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านแปลง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์, บ้านหนองวงษ์ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง และบ้านมาบลำบิด ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้ตราด ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุนด) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ ทิเขาบรรทัด บ้านชำราก หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 55-0-65 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาวังม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 34-3-87 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้ตราด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนบ้านคลองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ติดตามผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุน (โควิด) บ้านท่าเส้น หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเณป่าเขาทับกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 87-1-40 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าบ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 26-1-38 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านคลองม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อตรวจสอบขอบเขตป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรการป่าชุมชนบ้านคลองม่วงและในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสลัก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อให้คำแน่ะนำคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสลัก ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวณในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาแกลดขเขาสุกิม หมู่ที่ 9 บ้านคลองกะพง ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงนแห่งชาติป่าเขาแกลดขเขาสุกิม เนื้อที่ 31-0-55 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สายชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนิงาน งบเงินอุดหนุน (เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 1. บ้านโสม หมู่ที่ 6 2. บ้านมาบลำบิด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) มอบหมายให้นายอนุชาติ ภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระยอง เข้าร่วมพิธีรับมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม (คทช.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน ตำบลกระแสบน จำนวน 548 แปลง ณ ศาบาประชาคม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 13 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 116 กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อช.หมู่เกาะช้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ตรวจยึดพื้นที่ ได้ร่วมกันสนธิกำลัง ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ป่าบ้านคลองพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1-1-36 ไร่ (ไม่พบตัวผู้กระทำผิด) เป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1) ป่าหมายความว่า ที่ดินที่มิได้มีบุคคลใด ได้มาตามกฎหมายที่ดิน มาตรา 54 ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า ยึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ค่าพิกัด (GPS) Map Dautm WGS 1984 Zone 48 206485 E 1333379 N
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาสุเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 218-1-69 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ป่าไม้ระยอง ออกติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมายป่าชุมชน ตามแผนงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านเต้าปูนหาย หมู่ที่ 4 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองตราด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแหลมกลัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ในการสำรวจการครอบครองการใช้ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่จังหวัดตราด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีกำนันตำบลแหลมกลัด เป็นประธาน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 67-1-12 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรมะขาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังแซ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวังแซ้ม และกำนันตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าบ้านขนุน หมู่ที่ 6 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบพื้นที่ถูกบุกรุก คิดคำนวณเยื้อที่ได้ 1-1-50 ไร่ ผู้กระทำผิดจำนวน 1 ราย พร้อมของกลางรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน เป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึด/จับกุม นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.มะขาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยมอบหมายให้นายบุญลือ รักศิลป์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม ปจว. ข้อ 14 คดีอาญาที่ 260/64 ยึดทรัพย์ที่ 63/64 เวลา 21.00 น. ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
วันที่ 5 กรกฎคาม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขามะพูด หมู่ที่ 4 ตำบลมะพูด ตำบลทุ่งนนทรีย อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 61-2-46 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาโอภาส หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 42-2-69 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้