วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.10 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.10 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ปลัดอำเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร กำนันตำบลแม่นาจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านแม่หอย ประชาชน ตำบลแม่นาจร เครือข่ายจิตอาสา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและส่วนราชการ อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง พื้นที่เป้าหมาย 300 ไร่ จำนวน 500 คน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น