ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด ๖x๘.๒ เมตร (แบบ พพ.๑R) (พพ.-กทอ.๖๔-๐๒๕) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อำเภอทุ่งหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น