สมัครงาน


ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักเศรษฐกิจกา […]


ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ

ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้า และเจ้าหน้าที่ธุรการ


ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่29 พฤศจิกายน 2561     สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่29 พฤศจิ […]


เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

สำนักรับรองการป่าไม้   เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2561