สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

คู่มือการลงทะเบียน e-Tree

กรมป่าไม้ได้ปรับปรุงระบบ e-Tree ให้เป็นรุ่นใหม่ หากท่านประสงค์จะลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree โปรดเข้าสู่ระบบผ่าน etree.forest.go.th แทน

ลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree

ขออภัยในความไม่สะดวกไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดคู่มือ