การประชุมเชิงปฏิบัติการ ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน


กรมป่าไม้ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน
: ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม’ ไทย – สวีเดน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ video conference
https://www.youtube.com/watch?v=Ng0HgVGfRAE
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6405684
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสวีเดน ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 หัวข้อ ได้แก่
1.เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน
2.ระบบป่าไม้ที่ยั่งยืน
3.ระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในรูปแบบที่ยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=Ng0HgVGfRAE

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น