นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการบริหารงานป่าไม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการบริหารงานป่าไม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้”

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นา … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นา … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นาย … Read more