นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 2563-2564 ชุดปฏิบัติการ (ศปก.พป.)ของ ที่ปรึกษา รมว.ทส.

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 2563-2564 ชุดปฏิบัติการ (ศปก.พป.)ของ ที่ปรึกษา รมว.ทส.

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 เทียมคมกฤส กรมป … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ปี 2564

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ปี 2564

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอด … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัด คทช. จังหวัด เสนอขออนุญาตการใช้ที่ดิน เพื่อส่งมอบให้ประชาชนได้ทั้ง 3.9 ล้านไร่ ภายในสิ้นปี 2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัด คทช. จังหวัด เสนอขออนุญาตการใช้ที่ดิน เพื่อส่งมอบให้ประชาชนได้ทั้ง 3.9 ล้านไร่ ภายในสิ้นปี 2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 30 ของ ทส.

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 30 ของ ทส.

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเปิ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศัก … Read more