เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มเครื่องปรับอากาศ ประจำส่วนฝึกอบรม หมายเ ลขครุภัณฑ์ (ปม.๖๓-๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๕๔-๐๐๗-๐๐๐๖) โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

ปราศจากไวรัสwww.avast.com

download file.pdf

Leave a Comment

Skip to content