ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขค 5081 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.63-2310-003-0002-012-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content