อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง”

5 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ โดย พล.ต.อ. พัชรวาท กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการแสดงพลังของคนไทยให้ทั่วโลกได้เห็นถึงการรวมพลังในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ เกิดความยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก Ms. Marlene Nilsson รองผู้อำนวยการและรักษาการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

ซึ่งการจัดงานในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration” พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง โดยการเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ ที่มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน อาทิ เตือนภัยล่วงหน้า: ช่วยวิกฤตภัยแล้ง-น้ำท่วม, ภาวะวิกฤตภัยแล้ง: ภัยเงียบกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเปิดเวทีเสวนา พื้นที่ต้นแบบ Success Model ของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นผืนดิน สู่วิกฤตภัยแล้ง” ประเด็น หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน, ปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน, การจัดการน้ำใต้ดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง

Leave a Comment

Skip to content