กรมป่าไม้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) กรุงเทพฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

Leave a Comment

Skip to content