อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก FAO

31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก FAO โดยมี Ms. Tiina Vahanen, Deputy Director, Forestry Department, FAO Headquarters (รองผู้อำนวยการกองป่าไม้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ) Ms. Sheila Wertz-Kanounnikoff, Senior Forestry Officer, FAO Regional Office for Asia and the Pacific (เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านป่าไม้ สำนักงาน FAO ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมหารือใน 2 ประเด็นคือ 1) เชิญอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม COFO 27 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2567 และ 2) หารือเรื่องการประชุม APFC 31 ที่กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพ ในเดือนตุลาคม 2568

Leave a Comment

Skip to content