ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด, ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประกาศยกเลิก- ห้องอบรม- 17 พ.ค. 67.pdf

Leave a Comment

Skip to content