ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 ขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content