ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.62-4120-001-0029-007-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content