ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รวมจำนวน 109 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content