ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเป่าลม ๒ จังหว ะ ขนาด ๒.๐๔ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ๕๑.๗ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content