รมว.ทส. ลงพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านร่องบอน จ.เชียงรายตอกย้ำดูแลรักษาป่าให้สมดุลยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Leave a Comment

Skip to content