ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (บันนังสตา)

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (บันนังสตา) ร่วมกับนายณรงค์ จิตรสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส โดยมีหัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลของการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content