ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าไม้ยะลา

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าไม้ยะลา โดยมีนายปลิว  ชุมแดง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ยะลา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของศูนย์ป่าไม้ยะลาในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content