สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 30 ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน–ห้วยซั้ว (หลัก 22)เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Leave a Comment

Skip to content