ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20240112_0002.pdf

Leave a Comment

Skip to content