ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจ้างเปลี่ยนยางและแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง (79,200 บาท) สสป.

RPO1608.3.2207.pdf

Leave a Comment

Skip to content