นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งมอบ เสื้อกันหนาว ถุงพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content