กรมป่าไม้ ร่วมส่งมอบความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

13 มกราคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล

กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ภายใต้ธีมงาน “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด : KIDS CHANGE, WORLD CHANGE” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยต่อความรับผิดชอบร่วมกันในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมและส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ที่ร่วมสนุกกับร้านของหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่ร่วมจัดกิจกรรม

สำหรับภายในเต้นท์ของกรมป่าไม้ ได้จัดเกมการละเล่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดและแมลงที่กินได้ และที่เป็นพิษกินไม่ได้ กิจกรรมบนเวทีกลางของ ทส. ที่ให้ความรู้และสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนเกมที่ต้องใช้ทักษะเพื่อฝึกสมอง โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมเล่นเกมกับกรมป่าไม้จะได้รับของรางวัลมากมาย อาทิ จักรยาน ตุ๊กตาตัวใหญ่ รวมถึงของเล่นอีกหลากหลาย ทั้งนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมมอบของรางวัลและส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ที่ได้รับรางวัลจากกรมป่าไม้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content