กรมป่าไม้ ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2567

28 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมการประชุมเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดข้อมูลในประเด็นคำถาม-คำตอบ เพื่อประกอบการชี้แจง การเตรียมแบบฟอร์มสำหรับการชี้แจงข้อมูล การสนับสนุนข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

Leave a Comment

Skip to content